честност

честност
същ. - почтеност, неподкупност, непоквареност, коректност, добродетелност, безукоризненост, пристойност, доблест, съвест
същ. - преданост, вярност
същ. - лоялност
същ. - спортсменство, порядъчност, великодушие

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • еба — да си еба майкята ругатнята спрямо собственото АЗ в Резервата се използва вместо клетва и уверение в собствената честност, може да се чуе следната реплика между подрастващи: Верно ли бе? А псувни са! (т. е. закълни се!, със същия смисъл се… …   Речник на Северозападния диалект

  • благонравие — същ. добродетелност, скромност, доброта, честност същ. нравственост, морал, високонравие …   Български синонимен речник

  • благородство — същ. великодушие, достойнство, доблест, доброта, благост, възпитание, почтеност, честност същ. високо положение, отличие, знаменитост, възвишеност, величие същ. величественост, приповдигнатост същ. човечност, хуманност, милост, милосърдие …   Български синонимен речник

  • великодушие — същ. доброта, благост, снизхождение, състрадание, милосърдие, милост, добросърдечност, благородство, отстъпчивост, благороден жест същ. спортсменство, честност, порядъчност същ. щедрост, благотворителност, човеколюбие …   Български синонимен речник

  • вярност — същ. истинност, достоверност, автентичност, действителност, правилност, неизменност, точност същ. преданост, придаденост, привързаност, искреност, честност, добросъвестност, лоялност същ. добри намерения същ. приобщеност, последователност …   Български синонимен речник

  • доблест — същ. самоотверженост, себеотрицание, смелост, мъжество, кураж, сърцатост, храброст, неустрашимост, рицарство, кавалерство същ. откровеност, прямота, искреност, честност, добродетел, достойнство …   Български синонимен речник

  • добродетел — същ. благородство, човещина, доброта, честност, скромност, добродушие, безкористно …   Български синонимен речник

  • добродетелност — същ. нравственост, морал, високонравственост, честност, благородство …   Български синонимен речник

  • добросъвестност — същ. безкористие, честност, почтеност, съвестност, безукоризненост същ. добри намерения, преданост, вярност същ. сериозност, задълбоченост, ревност …   Български синонимен речник

  • лоялност — същ. почтеност, честност, добросъвестност, преданост, вярност, съвестност, справедливост …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”